Ove strukture uključuju aluminijumske - fasadni prozore, aluminijumske staklene fasade, ventilacione fasade i druge objekte. Njihova primena zavisi od korištenju i željeni učinka. Danas se koristi prvenstveno na komercijalnim i trgovinsko - stambenim objektima. Njihova upotreba je česta, zbog standarda u postizanju povećanja energetske efikasnosti.
Pomoću staklenih krovova, svetlost prodire u neke delove zgrade u kojima to nije moguće postići primenom uobičajenih metoda  kroz prozore.
Ventilacione fasade su stvar izbora kada je u pitanju održavanje i postizanje energetske efikasnost.
S različitim sistemima može se postići izuzetan izgled objekta.
Zimski stakleni vrtovi  primjenjuju na ugostiteljskim objektima  posebno kada letnja terasa treba biti pretvorena u zatvoreni deo istog objekta.


 

   IDEJNA REŠENJA

BUDIMO U KONTAKTU

SERBIAL D.O.O.

SEDLARE | SERBIA

Phone: (SERBIA) +381 35 815 000 5

Phone: (FRANCE) +336 09 31 97 91

Email: office@serbial.com